English Version| 收藏本站|设为首页| 联系我们

您现在的位置: > 首页> 学术科研

学术报告通知

作者:   信息来源:    浏览次数:   发布时间:2017-01-04

  报告题目:The Consequence of Corruption on Innovation Performance

  报告人:张存炳 教授(台湾实践大学)

  报告时间:2017年1月6日(周五)下午2:30至 4:30

  报告地点:经管601会议室

  

                                          经济管理学院

                                         2017年1月4日

 相关附件:張存炳CV.pdf