English Version| 收藏本站|设为首页| 联系我们

您现在的位置: > 首页> 学生天地> 班主任工作

班主任名单(2012―2013学年)

作者:      信息来源:       浏览次数:   发布时间:2013-01-04

  班级   班主任     班 级      班主任   班 级   班主任   班 级   班主任

农经091 布都会  国贸093  苏 都  国贸101  李希承  土管112  韩锁昌

农经092 徐 海  营销101  刘 超   国贸103  李赞萍   金融121  安聪娥

营销091  张会玲  营销102  龚直文  国贸102  殷延军  金融122 吕德宏

营销092  姬便便  金融101  张正新  工商111  卫 丹  工商121  魏 风

营销093  张粉婵  金融102  张丽萍  工商112  徐家鹏  工商122  郭亚军

工商091  刘春梅  金融103  李大垒  会计111  安梅兰  保险121  李 红

工商092  李小梅  农经101  王军智  会计112  张 兴  保险122  陈 妍

会计091  李芳林  农经102  王谊  会计113  白秀广  会计121  李 桦

会计092  高保山  会计101  姚晓霞  会计114  薛彩霞  会计122  李侃社

会计093  张晓丽  会计102  包赫囡  会计115  渠美  营销121  李 伟

会计094  张 ?    会计103   张雯佳   金融111   胡华平  营销122  张 寒

会计095  孔 荣  会计104  刘海英   金融112  罗添元   农经121  刘莹

金融091  张 静  会计105  李政道  金融113  杨虎锋  农经122  化小峰

金融092  罗剑朝  土管101  雷 鹏  金融114  杨峰  经济121  李写一

金融093  靳 红  土管102  翟 立  经济111 王秀娟   经济122  王家武

保险091   王 静   保险101  丁艳芳  经济112  姜 昕  国贸121  王永强

保险092  姜 晗  保险102  郭晓勇  营销111  张晓宁  国贸122  谭东明

经济091  聂 海  工商101  王宇涛  营销112 王兆华 国贸123 刘 威

经济092  史明霞  工商102  梁洪松  农经111  骆耀峰  国贸091 刘大艳

经济101  温晓林  农经112  仲 会  国贸092  薛宏春 经济102  崔红梅

土管111  黄明学