English Version| 收藏本站|设为首页| 联系我们

您现在的位置: > 首页> 学生天地> 班主任工作

2009――2010学年班主任名单

作者:学工办      信息来源:       浏览次数:   发布时间:2010-02-28

 班 级    班主任    班 级     班主任    班 级    班主任   班 级     班主任

06旅管1  丁艳芳  07营销1   王秀娟   08经济1   王永强  09经济1   聂  海

06旅管2  王军智  07营销2   闫德忠   08经济2   李写一   09经济2   史明霞

06工管1  李  桦   07土管1   夏显力   08农经1   马红玉   09农经1  布都会

06工管2  王宇涛  07土管2   张  会   08农经2    高建中    09农经2    徐  海

06金融1  杜君楠   07保险1  周慧光   08营销1   董春柳    09营销1  张会玲

06金融2  崔红梅  07保险2    陈  妍   08营销2  李  伟   09营销2   姬便便

06农经1  雷 鹏   07农经1   杨远远   08营销3   王博文   09营销3   张粉婵

06农经2  聂  强  07农经2 高永强 08工商1 常国庆 09工商1 刘春梅

06经济1  姜雅莉  07会计1  白晓红  08工商2  徐小英 09工商2 李小梅

06经济2 刘慧娥  07会计2 雷  玲  08会计1  孔  荣  09会计1  李芳林

06会计1 张雯佳  07会计3  郝  婷  08会计2  李侃社  09会计2  高保山

06会计2 刘天军 07经济1 王兆华 08会计3 张静怡 09会计3 张晓丽

06会计3  卢  林  07经济2  安梅兰  08会计4  姜转宏  09会计4  张  ?

06国贸1  杜惠芳  07金融1  苏  蓉  08会计5  李民寿  09保险1 王  静

06国贸2  石相玉  07金融2 姜玉东  08保险1  张永康  09保险2  王海峰

06电商1  梁洪松  07工商1 党红敏 08保险2 王家武 09金融1 张  静

06电商2 赵锦域 07工商2 刘  超 08金融1 安聪娥   09金融2 罗剑朝

07国贸1  淮建军  08金融2 牛  荣  09工商2  李小梅  07国贸1  任启俊

08保险1  张永康  09会计1  李芳林  07电商1 王晓娟     07电商2 白秀广